Đánh giá Acer Aspire VX 15: i7 Kaby Lake, GTX 1050, giá 24 triệu, đủ cán nhiều game